Гашуудалт Манай Хатагтайн Габриел

  Габриел гэгээнтэн 1838 оны 3 дугаар сарын 1-нд арван гурван хүүхэдтэй айлын арван нэг дэх нь болж Ассиси хотод мэндэлжээ. Тэр баяр цэнгэлийн ертөнцөд автсан боловч Манай Хатагтайн удирдлагын дор түүний гашуудлын үнэн...