Ёс суртахууны амьдрал

Материал харагдахгүй бол гарч байгаад ахин орно уу. татах бол энд дарна уу. Дараад 5-10 секунд хүлээнэ үү.