Шашны ёслол мөргөлийн хуанли

2013 онд бэлтгэн гаргасан Шашны ёслол үйлдэх календарь ба түүний доторх цаг улирлуудыг тайлбарласан гарын авлагыг хүргэж байна. татах татах