Аугаа Базил

Аугаа Базил, хамба лам ба Шашны эрдэмтэн 1 дүгээр сарын 2 Базил гэгээнтэн 329 онд Дундад Азийн Кайсари хотод мэндэлжээ. Түүний эцэг эх язгууртан төдийгүй гэгээнтэн байжээ. Тэдний арван хүүхдийн дөрөв нь гэгээрсэнээр батлагджээ....