Tagged: шашин дэлгэрүүлэгч

image

Гэлэнмаа Иренэ Стефан

Шашин дэлгэрүүлэгч Консолота байгууллагын гэлэнмаа Иренэ Стефан нь 2015 оны 5 сарын 23-нд Төгс жаргалт болон тунхаглагджээ. Сайн Мэдээ тунхаглах үйлсэд бие сэтгэлээ зориулан бүхнийг Есүсийг хайрлах хайраар даван туулж амьдарсан энэхүү гэлэнмаан товч түүхтэй...

hqdefault (1)

Неуманы Иохан

Неуманы Иохан гэгээнтэн одоогийн Чех улсад мэндэлсэн бөгөөд Праг хотод суралцсаныхаа дараа буюу хорин таван насандаа Нью Йорк хотноо санваартан болжээ. Тэр хорин есөн нас хүртлээ тэндээ шашин дэлгэрүүлэгч байж, дараа нь Редемпторист буюу...