Иосеф, Төгс Жаргалт Цэвэр Охин Мариагийн нөхөр

  Тэнгэрлэг Эцэг Назар хотын залуу мужаан Иосефийг Есүсийн өргөсөн эцэг, Төгс Жаргалт Цэвэр Охин Мариагийн нөхрөөр сонгосон билээ. Тэднийг сүй тавьсаны дараа тэнгэр элч Иосефийн зүүдэнд үзэгдэж, Мариа Тэнгэрбурханы Хүүг тээх болно гэдгийг...