Загалмайн хайр

Загалмайн хайр нэртэй бясалгалын үеэр ашигласан үзүүлэн. 2014 он. Бэлтгэсэн: Баттөгс татах