Тэнгэрбурханы Иохан

Тэнгэрбурханы Иохан гэгээнтэн, сахилтан 3 дугаар сарын 8 Иохан гэгээнтэн 1495 онд Португалд мэндэлсэн ба хорин хоёр нас хүртлээ хонь хариулжээ. Дараа нь арван найман жилийн турш Европын олон газарт цэргийн алба хашжээ. Хэдийгээр...