Tagged: залбирал

CaminoSantiago

Миний залбирал

Энэхүү залбирлыг гадаад улс руу хийж байгаа эргэл мөргөлд зориулан ашиглаж болох ба уг залбирлыг анх 2014 онд Гэгээн Эх Мариа сүмийн Хайрын сургуулийн хүүхдүүдийн өмнөд Солонгос улсын Ариун газруудаар хийсэн хөтөлбөрт зориулан зохиосон...

залбирлаар анагаахуй

Залбирлаар анагаахуй

Elf-help book (Анахайгийн туслах ном) гэх энэхүү бяцхан номыг цуврал хэлбэрээр маш олон төрлийн сэдэвтэйгээр өөр өөр зохиогчоор хэвлэгдэн гардаг ном юм. Жишээ нь нөхөрлөлөөр анагаахуй, хөгжимөөр анагаахуй, ганцаардлаа анагаахуй, өөртөө итгэх итгэлээр анагаахуй, уучлал өршөөлөөр...