Гэрчлэл гэж юуг хэлэх вэ?

“Гэрчлэл гэж юуг хэлэх вэ?” нэртэй семинарын үзүүлэн. Бэлтгэсэн: Баттөгс, Удаанжаргал. татах