Гэлэнмаа Иренэ Стефан

Шашин дэлгэрүүлэгч Консолота байгууллагын гэлэнмаа Иренэ Стефан нь 2015 оны 5 сарын 23-нд Төгс жаргалт болон тунхаглагджээ. Сайн Мэдээ тунхаглах үйлсэд бие сэтгэлээ зориулан бүхнийг Есүсийг хайрлах хайраар даван туулж амьдарсан энэхүү гэлэнмаан товч түүхтэй...