Ирэлтийн цаг улирлын бясалгалын цуврал ppt

Ирэлтийн цаг улирлын бясалгалд зориулан бэлтгэсэн цуврал power point материалууд.