Ариун амьдрах гэж юуг хэлэх вэ?

Төгс амьдрал гэдэг нь тэгвэл амьдралдаа юу тохиолдож байгааг мэдэж байна гэсэн үг юм. татах