"Дуслыг хураавал далай"

Papa namtar 0

Пап Францисын намтар

Америкийн анхны Хамба лам Жорже Марио Берголио (Jorge Mario Bergoglio) нь Аргентинаас гаралтай аж. Буено Айрес (Buenos Aires)-ийн 76 настай есүит Ахлах Хамба лам тэрээр Америк тив даяар нэр алдартай хүн боловч өөрийн хариуцсан...

M.Mazzarello 0

Мариa Доменика Мазарелло

1837 оны 6 дугаар сарын 11-ны өдөр Гэгээн Мариа Доменика Мазарелло Италын Александриа Морнесед мэндлээд маргааш нь ариун угаал буюу баптизмыг хүлээн авсан юм. Түүний эцгийг Иосеф эхийг нь Магдалин гэдэг бөгөөд газар тариалан...