"Дуслыг хураавал далай"

images (17)

Борромеогийн Чарльз гэгээнтэн, хамба лам

Чарльз гэгээнтэн 1538 оны 10 дугаар сарын 2-нд Италийн Арон цайзад Борромео хэмээх язгууртны гэр бүлд мэндэлжээ. Тэр хорин нэгэн насандаа хуулчийн мэргэжлээр докторын зэрэг хамгаалсан байна. Хорин хоёрхон настай түүнийг IV Пиюс пап...

images (16)

Мартин де Поррес гэгээнтэн, сахилтан

Мартин гэгээнтэн 1579 онд Перугийн Лима хотод мэндэлжээ. Түүний эцэг Испани, эх нь Хар эсвэл Улаан арьстан байв. Тэр ядуу тарчиг амьдралд өссөн ба ядуусыг сайн ойлгож, ихэд хайрладаг байжээ. Тэр залуудаа анагаах ухааныг...

images (15)

Иудас Таддай гэгээнтэн, элч

Иудас Таддай гэгээнтэн Мариа, Иосеф нарын ач дүү, бидний Эзэний үеэл юм. Мөн бага Иаков элчийн ах билээ. Эцгийг нь Клеофас гэдэг бөгөөд итгэлээсээ болж алагджээ. Түүний ээжийг Мариа гэдэг байв. Есүсийг амьсгал хураах...

images (14)

Кларетын Антон Мариа гэгээнтэн, хамба лам

Антон Мариа гэгээнтэн 1807 онд Испанийн Саллент хэмээх газар мэндэлжээ. Тэр Каталони болон Канарын арлуудад арван жилийн турш шашин дэлгэрүүлэгчээр томилогдож, бясалгалыг номлож байв. Түүний хүчин чармайлт тус ажилд бусад санваартнуудыг нэгдэхэд урам өгсөн...

download (13)

Иогесийн Исаак гэгээнтэн, тарчлагч

Иогесийн Исаак гэгээнтэн 1607 онд Францад мэндэлжээ. Тэр шашин дэлгэрүүлэгч болохыг үргэлж хүсдэг байв. Тэр Есүсийн Нийгэмлэгт нэгдэж, Шинэ Франц буюу Канад руу томилогджээ. Шинэ Ертөнц дэх эрэг дээр хөл тавьсан түүний баяр хөөр...

dcp_0620

Загалмайн Паул гэгээнтэн, санваартан

Паул гэгээнтэн 1694 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр Геноа хотод мэндэлжээ. Тэр залуудаа их сүсэгтэй, цэвэр ариун нэгэн байжээ. Нэгэн сүнслэг үзэгдлийн улмаас Есүс Христийн тарчлалтыг хүндэтгэх зорилго бүхий бүлгэмийг үүсгэн байгуулах үйлстээ...

Saint-Luke-631x331

Лук гэгээнтэн, сударч

Лук гэгээнтэн Сирийн Антиок хотод мэндэлжээ. Тэр мэндлэлтээрээ Грек хүн байж, мэргэжлээрээ эмч байв. Тэр чадварлаг зурдаг байсан ба зарим Грекчүүд түүний зурж үлдээсэн Мариа, Есүс нарын олон зургуудын талаар ярилцдаг. Лук Христийн итгэл...

download (11)

Антиок хотын Игнас гэгээнтэн, хамба лам ба тарчлагч

Игнас гэгээнтэн Сири улсад мэндэлсэн ба Христийн шашинтан болон өөрчлөгдөж, хожим Антиок хотын хамба лам болжээ. 107 онд эзэн хаан Тражан Антиокт ирж, Христийн итгэгчдийг үхэх эсвэл итгэлээсээ няцахын аль нэгийг сонго хэмээн тулган...

images (10)

Алакокийн Маргарита Мариа гэгээнтэн, цэвэр охин

Маргарита Мариа гэгээнтэн 1647 онд Францад мэндэлжээ. Тэр тахир дутуу байсан боловч Төгс Жаргалт Цэвэр Охин түүнийг эдгээжээ. Тэнгэрбурханд талархлаа илэрхийлэхийн тулд өөрийн амийг түүнд өргөн барина хэмээн тэр амлажээ. Арван долоон настайдаа тэр...

Presentation1

Майеллагийн Герард гэгээнтэн

Герард гэгээнтэн 1726 оны 4 дүгээр сарын 23-нд Итали улсын Муро хэмээх газар оёдолчны гэрт мэндэлжээ. Түүнийг арван хоёртой байхад аав нь гэр бүлээ ядуурал дунд үлдээн нас баржээ. Герардын бие муу байсан учир...