“Нигүүлсэнгүй нүүр царай” албан захидал

Энэрэл нигүүлслийн онцгой Ойн баярт жилд зориулсан Пап Францисын албан захидал монгол хэлээр орчуулагдлаа.

Бэлтгэсэн: С.С.М дахь алба

татах

Холбоотой мэдээ...