Хичээлийн төлөвлөгөө

Хичээлийн төлөвлөгөөгөө хэрхэн гаргах вэ? гэсэн сэдвээр товчхон ойлголтыг өгөх семинарын бичлэгийг болон материалыг хүлээн авна уу.

Бичлэгийг энд даран үзнэ үү.

татах

Холбоотой мэдээ...