Тэнгэрбурхан биднээс амжилтыг бус оролдлогыг хүлээдэг

Холбоотой мэдээ...