Шашны сургалтын багш гэж хэн бэ?

Сүнслэг шинж байдал
Католик Шашны Сургалтын Багш гэж хэн бэ?
Шашны сургалтын багшийн үүрэг даалгавар, итгэл
Катекизм заана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Гарын авлага

 

Холбоотой мэдээ...