Category: Мариа

1513_org

“Эзэний тухай хэл мэдээ хүргэлт” их баяр

“Эзэний тухай хэл мэдээ хүргэлт” баярын мэнд хүргэе! Мариа тэнгэрэлч Габриелаас Есүсийн эх болох мэдээг сонссон үйл явдлыг (Лук 1,26-38) католик Шашин нь ийнхүү өнөөдөр тэмдэглэж байгаа билээ. Уг нь “Эзэний тухай хэл мэдээ...

Naamloos-300x189

Цэвэр Ариун Мариа

Ариун Эх Мариа бол Есүс Христийн ээж юм. Мариад Ариун Сүнсээр олдсон Нэгэн, Мариагийн жинхэнэ хүү болсон Нэгэн бол өөр хэн ч биш Бурхан Эцэгийн мөнхийн Хүү болох Ариун Хүү юм. Тиймээс сүм Мариаг...