Category: Шашны ёслол

gio9apr09

Ариун пүрэв гараг

Ариун пүрэв гарагт дэлхийн бүх католик сүм хийд Эзэний оройн зоогийн талархал-магтаалын Мөргөлийг (үүнийг латинаар Missa in Coena Domini дуудлага нь Мисса ин Чэна Домини) үйлддэг. Энэ үеэр Сүүлчийн Оройн Зоогийг буюу Есүс Эвхаристыг...