Category: Христ Есүс

sfafas

Есүс Христ гэж хэн бэ?

татах татах дэлгэрэнгүй хичээлүүдийг энд дарж ороод “Бэлтгэл үе” гэсэн ангилалаас харна уу. Есүсийн намтар татах Есүсийн амьдралын зарим үеийг зургаар харуулсан байна. татах