Category: Дөч хоногт цаг улирал

ergelt

“Эргэлт”

2015 онд Дөч хоногт цаг улиралд зориулан орчуулан гаргасан номны эхний хэсгийг дараах холбоосоор үзэж бас татан авч болно. 2-р хэсэг: үзэх эсвэл татах АНХААРУУЛАХАД татаж авах гэснийг дарсны дараа та 5-10 секунд хүлээгээрэй....