Category: Гэгээнтнүүд

images (24)

Иохан гэгээнтэн, элч ба сударч

Есүс арван хоёр элчээс Петр, Иаков, Иохан нарыг хамгийн итгэлтэй хамтрагчаар сонгосон билээ. Иохан гэгээнтэн тэдгээр арван хоёр элчийн бага нь байв. Тэр Иаков ахынхаа хамт Иохан Баптистын дагалдагч байлаа. Нэгэн өдөр загасны тор...

Paolo_Uccello_-_Stoning_of_St_Stephen_-_WGA23196

Стефан гэгээнтэн, анхны тарчлагч

  Ядууст туслахын тулд ариун гэгээн амьдралаар амьдрагч долоон хүнийг сонго хэмээн Есүсийн шавь нарт арван хоёр Элч хэлжээ. Эдгээр хүмүүсийг тахилч гэж нэрлэдэг ба Стефан анхны тахилчдын нэг гэгддэг. Арван хоёр Элч тэдний...

download (33)

Каницийн Петр гэгээнтэн, санваартан ба Шашны эрдэмтэн

  Петр гэгээнтэн 1521 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр Голландад мэндэлжээ. Тэр Игнас гэгээнтний анхны шавь Төгс Жаргалт Фаберийн Петрийн бясалгалд сууж, улмаар Есүит сахилтан болохоор шийджээ. Түүний номлол, бичсэн зүйлс олонд хэдийнээ...

images (23)

Загалмайн Иохан гэгээнтэн, санваартан ба Шашны эрдэмтэн

  Иохан гэгээнтэн 1542 онд Испанид нэгэн ядуу гэр бүлд мэндэлжээ. Тэр Мединагийн эмнэлэгт ядуусын үйлчлэгч, хорин нэгэн насандаа Кармелит бүлгэмийн сүм хийдэд сахилт ах болжээ. Тэнд тэр нарийн чанд наминчлалыг хэрэгжүүлжээ. Удирдлагууд нь...

Presentation1

Люция /Гэрэл/ цэвэр охин ба тарчлагч

Люция/Гэрэл/ гэгээнтэн бага насандаа Тэнгэрбурханд өөрийгөө өргөжээ. Залуухан чинээлэг нэгэн эр түүнтэй гэрлэх хүсэлтэй байв. Бүсгүйн татгалзсан хариугаас болж залуу эр бухимдаж, түүнийг Христийн сүсэгтэн хэмээн буруутгаж байв. 304 оны үед Люцияг хотын дарга...

download (28)

Амброз гэгээнтэн, хамба лам ба Шашны эрдэмтэн

Амброз гэгээнтэн 340 оны үед Гаул хэмээх газар язгууртны гэр бүлд мэндэлжээ. Тэр Ромд сайн боловсрол эзэмшиж, яруу найрагч, алдартай илтгэгч болсон юм. Түүнийг Милан руу нүүж очиход Мужийн захирагчаар томилжээ. Түүнийг гучин дөрвөн...

images (20)

Никола гэгээнтэн, хамба лам

Никола гэгээнтэн гуравдугаар зууны төгсгөл үед мэндэлжээ. Тэр сахил санваарын хэргэм хүртэж, дараа нь хүрээ хийдийн хамба ламаар томилогджээ. Никола ядууст туйлын нигүүлсэнгүй байж, гэм буруутай болон гэм буруугүй хүмүүсийг онцгойлон ивээдэг байжээ. Гурван...

Presentation1

Барбара гэгээнтэн

Барбара гэгээнтэн шашин шүтлэггүй гэр бүлд мэндлэж, өсөн хүмүүжжээ. Тэр маш үзэсгэлэнтэй байсан учир олон ханхүү гэрлэхийг хүсэж эцгээс нь гуйдаг байжээ. Харин тэр гэрлэлтээс татгалздаг байв. Эцэг нь нэгэн цамхаг барьж охиноо тэнд...