Category: Багш нарт

Хичээлийн төлөвлөгөө

Хичээлийн төлөвлөгөө

Хичээлийн төлөвлөгөөгөө хэрхэн гаргах вэ? гэсэн сэдвээр товчхон ойлголтыг өгөх семинарын бичлэгийг болон материалыг хүлээн авна уу. Бичлэгийг энд даран үзнэ үү. татах