Category: PPT

Хичээлийн төлөвлөгөө

Хичээлийн төлөвлөгөө

Хичээлийн төлөвлөгөөгөө хэрхэн гаргах вэ? гэсэн сэдвээр товчхон ойлголтыг өгөх семинарын бичлэгийг болон материалыг хүлээн авна уу. Бичлэгийг энд даран үзнэ үү. татах

holy_cross-t2

Загалмайн хайр

Загалмайн хайр нэртэй бясалгалын үеэр ашигласан үзүүлэн. 2014 он. Бэлтгэсэн: Баттөгс татах