Category: Пап Францис

download (15)

Өршөөл нигүүлслийн жил зарлагдлаа

2015 оны 3-р сарын 13 ны өдөр Папын Зөвлөл хуралдаж Пап Францис энэхүү жилийг “Өршөөл нигүүлслийн жил” хэмээн зарлав. Пап Францис “Энэ бол өршөөн нигүүсэх цаг юм. Эгэл итгэгчид нийгмийн өөр өөр давхрага болон нөхцөл байдалд...

Papa namtar 0

Пап Францисын намтар

Америкийн анхны Хамба лам Жорже Марио Берголио (Jorge Mario Bergoglio) нь Аргентинаас гаралтай аж. Буено Айрес (Buenos Aires)-ийн 76 настай есүит Ахлах Хамба лам тэрээр Америк тив даяар нэр алдартай хүн боловч өөрийн хариуцсан...