Category: Бусад залбирлууд

CaminoSantiago

Миний залбирал

Энэхүү залбирлыг гадаад улс руу хийж байгаа эргэл мөргөлд зориулан ашиглаж болох ба уг залбирлыг анх 2014 онд Гэгээн Эх Мариа сүмийн Хайрын сургуулийн хүүхдүүдийн өмнөд Солонгос улсын Ариун газруудаар хийсэн хөтөлбөрт зориулан зохиосон...