2008 онд Польш улсад болсон гайхамшиг

Гэгээн Эх Мариа сүмийн гишүүн Болор Гречина орчуулан бэлтгэв. 2013 татах