Илаарь үндсэн ёслолууд

Илаарь үндсэн ёслолууд нэртэй багш нарын ээлжит семинарын материал. Эхийг бэлтгэсэн фр. Эрнэсто, Баттөгс. Видео бичлэгийг дээрх видео цэснээс үзэж болно. татах татах татах