Tag Archives: экүмэник

Дэлхийн Христийн сүмүүдийн нэгдлийн төлөөх залбирлын долоо хоног 2016

Дэлхий дээрх Христийн сүмүүдийн нэгдлийн төлөөх залбирлын долоо хоногийг Христийн Сүмүүдийн Дэлхийн Зөвлөл зохион байгуулсаар иржээ. Энэ зөвлөлд 2013 оны сүүлчээр 345 Христийн сүм гишүүн болсон мэдээ байгаа аж. 2016 оны залбирлын долоо хоногийн сэдэв нь «Эзэний сүр хүчит үйлсийг тунхаглахаар дуудагдсан» (харьц. 1 Петр 2:9) бөгөөд залбирлын эх материалыг Папын Христийн сүмүүдийн Нэгдлийн төлөө Зөвлөл болон Христийн Сүмүүдийн Дэлхийн Зөвлөл дахь Итгэл бишрэлийн Хороо ...

Цааш унших »