Миссионарууд

C.I.C.M (Congregatio Immaculati Cordis Mariae) – Си Ай Си Эм (Мариагийн Цэвэр Ариун Зүрхний Бүлгэм)

I.C.M (Immaculati Cordis Mariae) – Ай Си Эм (Мариагийн Цэвэр Ариун Зүрхний Бүлгэмийн гэлэнмаа нар)

S.P.C (Sisters of St.Paul of Chartres) – Эс Пи Си (Шартрес хотын Паул гэгээнтний гэлэмаа нар)

М.С (Missionaries of Charity) – Эм Си (Энэрэл хайрын шашин дэлгэрүүлэгч нар)

F.D.C (Fidei Donum priests) – Итгэлийн өргөл барьц хэмээх лам санваартнууд

S.D.B (Salesians of Don Bosco) – Эс Ди Би (Дон Боскогийн Салесиан нар)

CJ (Congregatio Jesu) – Си Жэй (Есүсийн бүлгэм)

I.M.C (Istituto Missioni Consolata) – Ай Эм Си (Консолата шашин дэлгэрүүлэгч байгууллага)

M.D.C (Missionarie della Consolata) – Эм Ди Си (Консолатагийн шашин дэлгэрүүлэгч гэлэнмаа нар)

F.M.A (Figlie di Maria Ausiliatrice) – Эф Эм Эй (Ивээгч Мариагийн Охид буюу Салесиан Бүлгэмийн гэлэнмаа нар)

B.S.S.C (Congregation of Charity of the Blessed Sacrament-INBO sisters) – Ариун Зүйлийн Энэрэл Хайрын Бүлгэм буюу Инбу Сёнчэй гэлэнмаа нар

Lay missionaries – Шашин дэлгэрүүлэгч сайн дурын эгэл сүсэгтэн нар