Паришын залуучуудын дунд зохиогдох Ариун Сүнс үдэшлэг

Оролцох хүсэлтэй католик залуучууд париш тус бүрнээ бүртгүүлнэ үү. Хугацаа 5 сарын 15 хүртэл. party