Ватиканаас Бурхан багшийн дүйцэн өдөрт зориулан захидал илгээв.