Явган алхагчдын дунд 95 настай хүн байлаа

Өнгөрсөн 2 сарын 28 буюу Дөч хоногт цаг улирлын гурав дахь Ням гарагт Бразилийн зүүн хойд хэсгийн католик сүмүүд /шашны их хүрээнүүд/ гэмшлийн явган алхалтыг зохион байгуулжээ. Бразилийн Форталеза болон Салвадорт ч тэр алхсан хэдэн мянган оролцогчдын дундаас үнэхээр онцгойрч байсан нь Форталезад 6 км алхсан каппучино сахилт ах дүүсийн нэг 95 настай Роберто байсан юм. Форталезад ойролцоогоор 30 мянган сүсэгтнүүдийн хамт 71 наснаас эхлээд түүний нас хүртэлх санваартнууд наманчлал сонсон 6 км алхжээ.

1929915_761849577180609_6634402887776456782_n 12799375_761849573847276_5004524150669643896_n

12717627_673754736100762_3038135854594855370_n

Leave a Reply