Монголд нээгдсэн Ариун Хаалга жагсаалтанд нэмэгдлээ

Өршөөл нигүүлслийн онцгой Баярт Жилийг тохиолдуулан Катедралд нээгдсэн Ариун Хаалга албан ёсоор дэлхийн Ариун Хаалгануудын жагсаалтанд нэмэгдлээ. Газрын зургыг харна уу.
http://www.im.va/…/g…/en/mondo/porte-della-misericordia.html

Leave a Reply