Фр.Проспер Мбумба Пханзу “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнагдав

Хүндэт Проспер овогтой Мбумба Пханзу
Эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргаж, Баян-Өндөр сум, Эрдэнэт хотын, хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан тул Засаг даргын санал, Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 12 сарын 75 дугаар тогтоолыг үндэслэн сумын “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнав.

9

Leave a Reply