Залуучуудын Христмас баяр болж өнгөрлөө

12 сарын 19. Монгол дахь католик Шашны залуучуудын Христмас баяр болж өнгөрлөө. Паришуудын залуучуудад хамтдаа цугларч, танилцаж нэг өдрийг хөгжилтэй өнгөрүүлөх боломж олгосон Залуучуудын Хорооны гишүүд болон паришын ахлах лам нартаа баярлалаа.

Leave a Reply