Хамба лам Өршөөл нигүүлслийн онцгой Баярт Жилд зориулан үг хэллээ

Монгол дахь католик Шашны тэргүүн Вэнсэслао Падилла Өршөөл нигүүлслийн онцгой Баярт Жилд зориулан нийт сүсэгтнүүддээ хандан үг хэллээ. 2015.11 сар.

Leave a Reply