“Бие махбодын болон оюун санааны нигүүлслүүд” плакат захиалах боломжтой

Францис Пап лам бүх сүсэгтнүүдийг онцгой Баярт Жилийн турш бие махбодын болон оюун санааны нигүүлслийг мөрдөн амьдрахыг хүсч байгаагаа уламжилсан билээ. Доорх зургийг өндөр чанартайгаар хүссэн хэмжээгээрээ захиалах боломжтой. Католик Нэгдэл найзын фэйсбукээр холбогдоно уу.

12339221_1651001075171153_147659076768401115_o